Wij beginnen met een lunch in de nostalgische catacomben van De Doelen. Daar komt opdrachtgevend Nederland bij elkaar. Vervolgens starten we met het symposium, dat in het teken staat van uw vak: ‘Ruimte in onderhoud’.

Nadat de voorzitter van OnderhoudNL, de heer R. Maas het symposium heeft geopend, zal journalist en tv-presentator Sven Kockelmann  verder als dagvoorzitter optreden.

Wij zijn er trots op dat wij als één van de eerste organisaties in Nederland onze eigen astronaut de heer drs. André Kuipers hebben weten vast te leggen voor zijn visie op dit thema. Hij zal ons enthousiast en meeslepend vertellen over zijn ruimtelijke blik op de gebouwde omgeving en duurzaamheid in het algemeen.

Daarna wordt ingezoomd op de huidige woningmarkt met de nieuwe minister Wonen en Rijksdienst, de heer drs. Stef A. Blok (onder voorbehoud). Hij zal de kabinetsplannen toelichten op dit punt.

Daarna is onderhoud, renovatie en transformatie van de huidige woningvoorraad en het onderhoud aan  kunstwerken en industriële installaties aan de orde met de heer Prof. ir. Hans de Jonge, hoogleraar vastgoedbeheer en ontwikkeling. Hij zal zijn visie geven en interviewt een aantal topondernemers , waaronder de heer drs. ir. Sjoerd Vollebregt, voorzitter van de Raad van Bestuur Stork BV & Fokker Technologies, teneinde de toch soms conservatieve bouw- en onderhoudswereld en hun opdrachtgevers te stimuleren om innovatiever en efficiënter te gaan samenwerken. De heer Cor van de Linde, ‘maintenance manager of the year 2012’ en werkzaam als Technical Manager bij Maasvlakte Oil Terminal (MOT) vertelt over zijn belangrijke functie in de logistieke keten tussen olieproducenten en raffinaderijen.

De heer drs. Marc van der Linden, lid van de Raad van Bestuur Eneco, vertelt over de omslag van denken in het samenwerken met gebruikers van energie.

Als laatste spreker zal de heer ing. Dick Keus, senior beleidsadviseur TNO Bouw en Ondergrond, het eerste exemplaar van de ‘Leidraad resultaatgericht samenwerken bij investeren en onderhoud’ presenteren en toelichten. Deze uitgave, in opdracht van OnderhoudNL vervaardigd, zal daarna door SBR (Stichting Bouwresearch) worden uitgegeven.

Kortom: een uniek symposium, een unieke locatie waarvan wij graag uw gastheer willen zijn.

Tijdschema
11.30–12.30 Inlooplunch
12.45 Welkom Ruud Maas Voorzitter
13.00 Dagprogramma met sprekers
17.00–18.00 Afsluitende borrel